Záruka

Při správné péči bude povrch z materiálu Corian® ve vaší domácnosti vypadat jako nový po několik desítek let. Pokud se rozhodnete nechat si kuchyňskou desku vyrobit jedním z našich průmyslových partnerů (člen "Corian® Quality Network") je poskytována záruka 10 let i na výrobu a montáž. Záruka je přenosná, pokud se tedy rozhodnete prodat váš domov, vaše záruka je převedena na nového majitele.

Více informací naleznete v letáku: Použití a údržba, Záruka Corian nebo kontaktujte DuPont BI Warranty Team: bi-warranty@dupont.com.

DuPont je název, u kterého se můžete spolehnout na kvalitu. Závazek k našim zákazníkům nekončí prodejem. DuPont má velkou síť školených a autorizovaných profesionálů, kteří zajišťují, že instalace / výroba jde hladce tak, že koncoví uživatelé jsou se svou koupí zcela spokojeni – ať již jde o obytnou nebo komerční aplikaci.

Podloženo desetiletou omezenou zárukou, Corian® je dostatečně odolný, aby vydžel kažodenní provoz rušného domu.

Výjimečná síť upevňuje naší pověst ohledně kvality
DuPont vyvinul síť jakosti výrobců, kteří jsou určeni k dodávkám těch nejlepších standardů montáže a služeb. Jejich prvořadý cíl a postoje jsou: zajistit, aby byli zákazníci maximálně spokojeni s dodávkou a montáží materiálu Corian®.

Co je to Quality Network (síť jakosti)?
Členové sítě jakosti jsou zavázáni zajistit to, aby zákazníci obdrželi produkt a služby nejvyšší kvality od VŠECH společností v řetězci dodavatelů. Členové sítě jsou autorizovaní výrobci a servisní centra. Všichni členové sítě jakosti byli hodnoceni a vyškoleni společností DuPont v tom, jak vyrábět, instalovat, opravovat a udržovat materiál Corian®. Jsou také odpovědni za aplikaci a plnění programu desetileté omezené záruky na montáž.

Co je to program desetileté omezené záruky na montáž?
DuPont nabízí na Corian® dvě úrovně záruční ochrany: na úrovni produktu a na úrovni montáže.

Záruka na produkt je standardní pro všechny produkty Corian® a zajišťuje, že budou bez výrobních vad po dobu 10 roků od zakoupení. Vyšší úroveň ochrany, omezená záruka na montáž, je dostupná pouze v případě, že výroba a instalace je provedena autorizovaným výrobcem Corian®. Tato omezená záruka na montáž rozšiřuje záruku na produkt a zajišťuje také to, že výroba a instalace finálního produktu je bez vad.

Kdo je Quality Network Industrial Partner ?
Industrial Partner je vyškolen společností DuPont a pracuje podle pokynů DuPont.
Dostává technické aktualizace přes informační zpravodaje.
Členství v síti jakosti zákazníkům dosvědčuje, že je připraven učinit vše, aby poskytl dodávku nejvyšší kvality a zachoval nejvyšší úroveň spokojenosti zákazníka.
Autorizovaný výrobce odpovídá za zajištění toho, aby finální kvalita montáže byla dle pokynů společnosti DuPont, a splňuje nebo překračuje požadavky zákazníka.

Jak se výrobce stane Quality Network Industrial Partner?
Industrial Partnerem se může stát každý, kdo pracuje s materiálem Corian®. Stačí k tomu jen správný postoj a odborná práce! Po absolvování školení u společnosti DuPont může výrobce pořádat o to, aby se stal součástí skupiny sítě jakosti. Výrobce souhlasí s inspekcí provozu a zaměstnanců a s hodnocením servisního centra Corian® tak, že mu předvede montáž, aby prokázal, že pracuje podle pokynů a postupů DuPont.
Výrobce předvádí kladný postoj k podpoře produktu Corian®.
Po důkladné kontrole jsou mezi DuPont a výrobcem Corian® vyměněny ověřené smlouvy.

Jaká je výhoda být součástí sítě jakosti?
Náš záruční proces začíná již při montáži, kdy budete mít možnost kontrolovat svou instalaci a zabezpečit spokojenost již od samého počátku. Nicméně nejdůležitější je, že na materiál Corian® i jeho motnáž se vztahuje omezená záruka DuPont.

Záruka
Omezená desetiletá záruka na montáž se vztahuje na majitele stálé instalace materiálu Corian®, pokud ji instaluje autorizovaný výrobce DuPont. Vzhledem k jedinečným vlastnostem materiálu Corian®, autorizovaný výrobce nebo servisní centrum raději bezplatně opraví, než vymění, produkt z materiálu Corian®, pokud selže v důsledku výrobní vady během prvních 10 roků po montáži, s výjimkou poškození způsobeného fyzickým, chemickým nebo jiným vlivem, poškozením nadměrným horkem, použitím v určitých aplikacích nebo přírodními vlivy (podmínky záruky prosím vyhledejte v pokynech pro použití a ošetřování Corian®).
Tato záruka se nevztahuje na produkty vyrobené jinými dodavateli nebo výrobci, ani se nevztahuje na montáže materiálu Corian®, které nejsou provedeny autorizovanými výrobci DuPont.
Záruka Corian® je přenosná na dalšího kupujícího domu, za předpokladu, že nový vlastník napíše společnosti DuPont a registruje instalaci pod novým jménem vlastníka.
Aplikace v saunách, sprchových vanách, parních lázních a venkovní využití jsou vyloučeny.
S každým záručním požadavkem je třeba předložit doklad o koupi!

Oprava nebo výměna
DuPont opraví jakoukoliv část instalace, která má výrobní vadu. Pokud není možná oprava, DuPont vymění vadnou část instalace. DuPont zaplatí náklady na produkt, pracovní sílu potřebnou při odstranění a výměně originální instalace nebo produktu. Autorizovaný výrobce bude odpovědný za jakékoliv další náklady spojené s opravou nebo výměnou, nebo vzniklé v jejich důsledku. Jestliže provede DuPont opravu nebo výměnu Vaší instalace, budeme usilovat o získání co možná nejlepšího výsledku, přesné sladění barev však nelze zaručit. Pokud bychom zvolili výměnu Vaší instalace Corian®, Vaše záruka bude pokračovat od původního data instalace a ne od data opravy nebo výměny.